Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Το LinguaClick είναι μια πλατφόρμα που δεν παρέχει γλωσσική κατάρτιση, αλλά δίνει στους καθηγητές γλωσσών τη δυνατότητα προβολής τους σε υποψήφιους μαθητές. Δεν υπάρχει, επομένως, μια αποκλειστική μεθοδολογία LinguaClick. Κάθε καθηγητής είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας με τη δική του μέθοδο, την οποία μπορείτε να βρείτε στα αρχεία του καθηγητή.

Εμείς στο LinguaClick εγγυόμαστε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας δώσουμε ακριβείς πληροφορίες για όλους τους διαθέσιμους καθηγητές. Εάν ένας καθηγητής δεν ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που δίνονται στο αρχείο του, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα μαθήματα ενός συγκεκριμένου καθηγητή, μπορείτε απλά να επιλέξετε κάποιον άλλο. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις!

Ναι μπορείτε, αλλά εξαρτάται από τον δάσκαλο αν θα το προσφέρει ή όχι.

Ζητούμε από όλους τους καθηγητές να αναφέρουν την ελάχιστη τιμή για μάθημα 1 ώρας με 1 μαθητή, εξ αποστάσεως ή σε φυσικό χώρο.

Το πιστοποιητικό CATAPULT Teaching Languages ​​for Specific Purposes υποδεικνύει ότι αυτός ο καθηγητής ολοκλήρωσε με επιτυχία το MOOC του έργου CATAPULT.