Σχετικά με εμάς
2017

Μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Εκπαίδευση Γλωσσών, τις Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς και τη χρήση Ψηφιακών Εργαλείων στην Εκπαίδευση ένωσε τις δυνάμεις της για να δημιουργήσει το έργο CATAPULT: Εκπαίδευση με Υπολογιστές και Πλατφόρμες για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων καθηγητών Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς.

2018

“Η CATAPULT έλαβε επιχορήγηση από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα αποτελέσματά της είναι το Linguacop: μια Κοινότητα Πρακτικής των καθηγητών γλωσσών. Βασικό στοιχείο του LinguaCoP είναι το εργαλείο αντιστοίχισης LinguaClick.

Το LinguaClick είναι ένα εργαλείο αντιστοίχισης που στοχεύει στη σύνδεση όσων μαθαίνουν ξένες γλώσσες με τους καθηγητές γλωσσών που τους ταιριάζουν καλύτερα, όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, τη μεθοδολογία, την ειδικότητα, την τιμή κ.λπ. Η χρήση του εργαλείου αντιστοίχισης LinguaClick είναι δωρεάν για μαθητές και καθηγητές.

Το έργο CATAPULT περιλαμβάνει 5 πνευματικά προϊόντα:
Μια έρευνα αποτύπωσης

Που εστιάζει στην αγορά εργασίας για τους καθηγητές Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς στην ανώτερη εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, και εντοπίζει κενά δεξιοτήτων.

Ένα Κοινό Πλαίσιο Ικανοτήτων

Που χρησιμεύει ως βάση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης καθηγητών Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς.

Ένα ΜΑΔΜ (MOOC)

Για τη βελτίωση δεξιοτήτων των καθηγητών που εμπλέκονται στη διδασκαλία Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς, με διττή προσέγγιση:

αυτή της Διδακτικής των Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς και εκείνη της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Πλατφόρμα για Κοινότητα Πρακτικής

Που προσφέρει στους καθηγητές Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς ένα διαδικτυακό περιβάλλον για να διαφημίσουν την εμπειρία τους και να βρουν εργασία (μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή διδασκαλία).

Διαδικασία Διαπίστευσης

Που εγγυάται την υψηλότερη δυνατή ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης (MOOC) και προσφέρει πιστοποίηση σε εκπαιδευμένους καθηγητές Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς.