Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
9 βρέθηκαν καθηγητές

,

Ισπανία

5/5
Volunteers Linguacop

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Maharashtra,

Ινδία

5/5
Karthik Venkatramani

Μητρική γλώσσα

Ταμίλ

Διδάσκει

A2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30 Euros per hour EUR/h

Bucuresti,

Ρουμανία

5/5
Mircea Reynders

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Arnhem,

Gelderland,

Ολλανδία

5/5
Jan Peijen

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

60 EUR/h

Girona,

Ισπανία

5/5
Frans Oosterholt

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Καταλανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Nijmegen,

Gelderland,

Ολλανδία

5/5
Hans Hermes

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 - 100 EUR/h

Middelburg,

Zeeland,

Ολλανδία

5/5
Louis Engels

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

,

5/5
Anna Oosterholt

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C1 Ολλανδικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

12 EUR/h

Utrecht,

Ολλανδία

5/5
Ton Koenraad

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

55 EUR/h
5/5
Volunteers Linguacop

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

,

Ισπανία

Διδάσκει

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Karthik Venkatramani

Μητρική γλώσσα

Ταμίλ

Maharashtra,

Ινδία

Διδάσκει

A2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Mircea Reynders

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Bucuresti,

Ρουμανία

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Jan Peijen

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Arnhem,

Gelderland,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Frans Oosterholt

Μητρική γλώσσα

Girona,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Καταλανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Hans Hermes

Μητρική γλώσσα

Nijmegen,

Gelderland,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Louis Engels

Μητρική γλώσσα

Middelburg,

Zeeland,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Anna Oosterholt

Μητρική γλώσσα

,

Διδάσκει

C1 Ολλανδικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Ton Koenraad

Μητρική γλώσσα

Utrecht,

Ολλανδία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς