Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
17 βρέθηκαν καθηγητές

Arnhem,

Gelderland,

Ολλανδία

5/5
Jan Peijen

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

60 EUR/h

New York,

Ηνωμένες Πολιτείες

5/5
Prueba Profesor

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

45 EUR/h

Sicilia,

Ιταλία

5/5
Florian Raffrenato

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

15 euros/h EUR/h

Cumbria,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
Michèle le Roux

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

,

Ηνωμένες Πολιτείες

5/5
Mary Risner

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

EUR/h

Bucuresti,

Ρουμανία

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

,

Γαλλία

5/5
Pauline Hourdel

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

40 EUR/h

Barcelona,

Barcelona,

Ισπανία

5/5
David Cruz

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

Manchester,

England,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
James Smith

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

45 EUR/h

London,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
Smitty West

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C1 Δανικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30 EUR/h

Polska,

Πολωνία

5/5
Anna Turula

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

a smile EUR/h

Paris,

Paris,

Γαλλία

5/5
Cédric Sarré

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

10 EUR/h

,

Πολωνία

5/5
Anna Skowron

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

40 EUR/h

Helsinki,

Uusimaa,

Φινλανδία

5/5
Mahesh Bhandari

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Νεπαλική γλώσσα

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

,

5/5
Anna Oosterholt

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C1 Ολλανδικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

12 EUR/h

Utrecht,

Ολλανδία

5/5
Ton Koenraad

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

55 EUR/h

Heredia,

Κόστα Ρίκα

5/5
Josh Mendez

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

10 EUR/h
5/5
Jan Peijen

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Arnhem,

Gelderland,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Prueba Profesor

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

New York,

Ηνωμένες Πολιτείες

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Florian Raffrenato

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Sicilia,

Ιταλία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Michèle le Roux

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Cumbria,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Mary Risner

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

,

Ηνωμένες Πολιτείες

Διδάσκει

Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Bucuresti,

Ρουμανία

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Pauline Hourdel

Μητρική γλώσσα

,

Γαλλία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
David Cruz

Μητρική γλώσσα

Barcelona,

Barcelona,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
James Smith

Μητρική γλώσσα

Manchester,

England,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Smitty West

Μητρική γλώσσα

London,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C1 Δανικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Anna Turula

Μητρική γλώσσα

Polska,

Πολωνία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Cédric Sarré

Μητρική γλώσσα

Paris,

Paris,

Γαλλία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Anna Skowron

Μητρική γλώσσα

,

Πολωνία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Mahesh Bhandari

Μητρική γλώσσα

Helsinki,

Uusimaa,

Φινλανδία

Διδάσκει

C2 Νεπαλική γλώσσα

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Anna Oosterholt

Μητρική γλώσσα

,

Διδάσκει

C1 Ολλανδικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Ton Koenraad

Μητρική γλώσσα

Utrecht,

Ολλανδία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Josh Mendez

Μητρική γλώσσα

Heredia,

Κόστα Ρίκα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς