Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
59 βρέθηκαν καθηγητές

Badalona,

Barcelona,

Ισπανία

5/5
Jerry Smith

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

Amsterdam,

Ολλανδία

5/5
Leen Van Den Broucke

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ιταλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

75 EUR/h

,

Ισπανία

5/5
Edward Merriman

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

15 EUR/h

,

Πολωνία

5/5
Medhat Adel Emam

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Αραβικά

C2 Αραβικά (Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική Γλώσσα)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Gauteng,

Νότια Αφρική

5/5
Luyanda Madlala

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

15 EUR/h

Baluchistan,

Πακιστάν

5/5
Palwasha Khan

Μητρική γλώσσα

Pashto

Διδάσκει

C2 Pashto

C2 Ουρντού

B2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

85 EUR/h

,

Νιγηρία

5/5
Jane Obasi

Μητρική γλώσσα

Ίγκμπο

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

50 EUR/h

Jilin,

Κίνα

5/5
Boris Popovic

Μητρική γλώσσα

Σερβικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Σερβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

8 EUR/h

Alhaurin el Grande,

Malaga,

Ισπανία

5/5
James Mackie

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

14 EUR/h

Milan,

Ιταλία

5/5
Madalene Stevens

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h
5/5
Jerry Smith

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Badalona,

Barcelona,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Leen Van Den Broucke

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Amsterdam,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ιταλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Edward Merriman

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Medhat Adel Emam

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

,

Πολωνία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Αραβικά

C2 Αραβικά (Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική Γλώσσα)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Luyanda Madlala

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Gauteng,

Νότια Αφρική

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Palwasha Khan

Μητρική γλώσσα

Pashto

Baluchistan,

Πακιστάν

Διδάσκει

C2 Pashto

C2 Ουρντού

B2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

Business

Language for specific purposes

Private Classes

5/5
Jane Obasi

Μητρική γλώσσα

Ίγκμπο

,

Νιγηρία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Boris Popovic

Μητρική γλώσσα

Σερβικά

Jilin,

Κίνα

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Σερβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
James Mackie

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Alhaurin el Grande,

Malaga,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

Business

Private Classes

5/5
Madalene Stevens

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Milan,

Ιταλία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς