Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
61 βρέθηκαν καθηγητές

,

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του)

5/5
Shabnam Ahari

Μητρική γλώσσα

Περσικά (Φαρσί)

Διδάσκει

A2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

15 EUR/h

Stuttgart,

Baden-Wurttemberg,

Γερμανία

5/5
Constanze Baur

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Γαλλικά

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

32 EUR/h

Atlantico,

Κολομβία

5/5
Omar De Lima

Μητρική γλώσσα

Ισπανικά

Διδάσκει

C2 Ισπανικά

B2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5 EUR/h

Badalona,

Barcelona,

Ισπανία

5/5
Jerry Smith

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

Amsterdam,

Ολλανδία

5/5
Leen Van Den Broucke

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ιταλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

75 EUR/h

,

Ισπανία

5/5
Edward Merriman

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

15 EUR/h

,

Πολωνία

5/5
Medhat Adel Emam

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Αραβικά

C2 Αραβικά (Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική Γλώσσα)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Gauteng,

Νότια Αφρική

5/5
Luyanda Madlala

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

15 EUR/h

,

Νιγηρία

5/5
Jane Obasi

Μητρική γλώσσα

Ίγκμπο

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

50 EUR/h

Jilin,

Κίνα

5/5
Boris Popovic

Μητρική γλώσσα

Σερβικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Σερβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

8 EUR/h
5/5
Shabnam Ahari

Μητρική γλώσσα

Περσικά (Φαρσί)

,

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του)

Διδάσκει

A2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Constanze Baur

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Stuttgart,

Baden-Wurttemberg,

Γερμανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Γαλλικά

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Omar De Lima

Μητρική γλώσσα

Ισπανικά

Atlantico,

Κολομβία

Διδάσκει

C2 Ισπανικά

B2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Jerry Smith

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Badalona,

Barcelona,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Leen Van Den Broucke

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Amsterdam,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ιταλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Edward Merriman

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Medhat Adel Emam

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

,

Πολωνία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Αραβικά

C2 Αραβικά (Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική Γλώσσα)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Luyanda Madlala

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Gauteng,

Νότια Αφρική

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Jane Obasi

Μητρική γλώσσα

Ίγκμπο

,

Νιγηρία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Boris Popovic

Μητρική γλώσσα

Σερβικά

Jilin,

Κίνα

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Σερβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς