Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
29 βρέθηκαν καθηγητές

Yerevan,

Αρμενία

5/5
Lusine Topchyan

Μητρική γλώσσα

Αρμενικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C1 Αρμενικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

12 euros per hour EUR/h

Budapest,

Budapest,

Ουγγαρία

5/5
George ELT

Μητρική γλώσσα

Ουγγρικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ουγγρικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

24 EUR/h

Pest,

Ουγγαρία

5/5
Orsolya Csernak

Μητρική γλώσσα

Ουγγρικά

Διδάσκει

C1 Ιταλικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

Rimini,

Ιταλία

5/5
Andreina Dasi

Μητρική γλώσσα

Ιταλικά

Διδάσκει

C2 Ιταλικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

,

5/5
Jarmila Oskerova

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Τσεχικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

Basel-Landschaft,

Ελβετία

5/5
Chan Park

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

B2 Αγγλικά

B2 Κορεατικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

70 EUR/h

Dorset,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
Shaun MacLoughlin

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

65 EUR/h

,

Αίγυπτος

5/5

Μητρική γλώσσα

Αραβικά

Διδάσκει

B2 Αγγλικά

B1 Αραβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 dollar EUR/h

Shanghai,

Κίνα

5/5
Keith Barger

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

40 EUR/h

Distrito Federal,

Αργεντίνη

5/5
Lauren White

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

22 EUR/h

Ankara,

Τουρκία

5/5
Dilan Çetin

Μητρική γλώσσα

Τουρκικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Τουρκικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

Thessaloniki,

Thessaloniki,

Ελλάδα

5/5
George Raptopoulos

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

al-Jizah,

Αίγυπτος

5/5
Emad Elhakeem

Μητρική γλώσσα

Αραβικά (Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική Γλώσσα)

Διδάσκει

B2 Αγγλικά

A1 Αραβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

EUR/h

,

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του)

5/5
Mohammad Hossein Darvish

Μητρική γλώσσα

Περσικά (Φαρσί)

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Περσικά (Φαρσί)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

100 EUR/h

El Prat de Llobregat,

Barcelona,

Ισπανία

5/5
Daniel Andújar

Μητρική γλώσσα

Ισπανικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Καταλανικά

C2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

Online: 20€ // on location: 24€ EUR/h

Lower Saxony,

Γερμανία

5/5
Uma Tadema

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30€/hour EUR/h

Arnhem,

Gelderland,

Ολλανδία

5/5
Jan Peijen

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

60 EUR/h

Sicilia,

Ιταλία

5/5
Florian Raffrenato

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

15 euros/h EUR/h

Cumbria,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
Michèle le Roux

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

,

Ηνωμένες Πολιτείες

5/5
Mary Risner

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

EUR/h
5/5
Lusine Topchyan

Μητρική γλώσσα

Αρμενικά

Yerevan,

Αρμενία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C1 Αρμενικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
George ELT

Μητρική γλώσσα

Ουγγρικά

Budapest,

Budapest,

Ουγγαρία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ουγγρικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Orsolya Csernak

Μητρική γλώσσα

Ουγγρικά

Pest,

Ουγγαρία

Διδάσκει

C1 Ιταλικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Andreina Dasi

Μητρική γλώσσα

Ιταλικά

Rimini,

Ιταλία

Διδάσκει

C2 Ιταλικά

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Jarmila Oskerova

Μητρική γλώσσα

,

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Τσεχικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Chan Park

Μητρική γλώσσα

Basel-Landschaft,

Ελβετία

Διδάσκει

B2 Αγγλικά

B2 Κορεατικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Shaun MacLoughlin

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Dorset,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5

Μητρική γλώσσα

Αραβικά

,

Αίγυπτος

Διδάσκει

B2 Αγγλικά

B1 Αραβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Keith Barger

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Shanghai,

Κίνα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Lauren White

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Distrito Federal,

Αργεντίνη

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Dilan Çetin

Μητρική γλώσσα

Τουρκικά

Ankara,

Τουρκία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Τουρκικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
George Raptopoulos

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Thessaloniki,

Thessaloniki,

Ελλάδα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Emad Elhakeem

Μητρική γλώσσα

Αραβικά (Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική Γλώσσα)

al-Jizah,

Αίγυπτος

Διδάσκει

B2 Αγγλικά

A1 Αραβικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Mohammad Hossein Darvish

Μητρική γλώσσα

Περσικά (Φαρσί)

,

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του)

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Περσικά (Φαρσί)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Daniel Andújar

Μητρική γλώσσα

Ισπανικά

El Prat de Llobregat,

Barcelona,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Καταλανικά

C2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Uma Tadema

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Lower Saxony,

Γερμανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Jan Peijen

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Arnhem,

Gelderland,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Ολλανδικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Florian Raffrenato

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Sicilia,

Ιταλία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Michèle le Roux

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Cumbria,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Mary Risner

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

,

Ηνωμένες Πολιτείες

Διδάσκει

Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς