Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
45 βρέθηκαν καθηγητές

,

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του)

5/5
Morteza Alizade

Μητρική γλώσσα

Περσικά (Φαρσί)

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

€5 EUR/h

Budapest,

Budapest,

Ουγγαρία

5/5
Giselle Banks

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

50 EUR/h

Budapest,

Budapest,

Ουγγαρία

5/5
Giselle Banks

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

50 EUR/h

Vaucluse,

Γαλλία

5/5
Rebecca Earl

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

Vicenza,

Ιταλία

5/5
Vicky Margari

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30 EUR/h

Dorset,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
Samantha Katembela

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30 EUR/h

Parma,

Ιταλία

5/5
Anna Quaranta

Μητρική γλώσσα

Ιταλικά

Διδάσκει

B2 Ιταλικά

B1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Habana,

Κούβα

5/5
Maylin Castellanos

Μητρική γλώσσα

Ισπανικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

10 EUR/h

East Sussex,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
Louise Mitchell

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

Xativa,

Valencia,

Ισπανία

5/5
Darcie Khanukayev

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

A2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30€ EUR/h
5/5
Morteza Alizade

Μητρική γλώσσα

Περσικά (Φαρσί)

,

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του)

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Giselle Banks

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Budapest,

Budapest,

Ουγγαρία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Giselle Banks

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Budapest,

Budapest,

Ουγγαρία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Rebecca Earl

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Vaucluse,

Γαλλία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Vicky Margari

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Vicenza,

Ιταλία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Samantha Katembela

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Dorset,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Anna Quaranta

Μητρική γλώσσα

Ιταλικά

Parma,

Ιταλία

Διδάσκει

B2 Ιταλικά

B1 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Maylin Castellanos

Μητρική γλώσσα

Ισπανικά

Habana,

Κούβα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Louise Mitchell

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

East Sussex,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Darcie Khanukayev

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Xativa,

Valencia,

Ισπανία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

A2 Ισπανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς