Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
1 βρέθηκε καθηγητής

Uusimaa,

Φινλανδία

5/5
Ezgi Ozdil

Μητρική γλώσσα

Τουρκικά

Διδάσκει

C1 Φινλανδικά

C1 Ισπανικά

C2 Τουρκικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30 EUR/h
5/5
Ezgi Ozdil

Μητρική γλώσσα

Τουρκικά

Uusimaa,

Φινλανδία

Διδάσκει

C1 Φινλανδικά

C1 Ισπανικά

C2 Τουρκικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς