Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
9 βρέθηκαν καθηγητές

Stuttgart,

Baden-Wurttemberg,

Γερμανία

5/5
Constanze Baur

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Γαλλικά

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

32 EUR/h

Vaucluse,

Γαλλία

5/5
Rebecca Earl

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

35 EUR/h

Jawa Barat,

Ινδονησία

5/5
Masri Suryana

Μητρική γλώσσα

Ινδονησιακά

Διδάσκει

A2 Αγγλικά

A1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Bucuresti,

Ρουμανία

5/5
Mircea Reynders

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Lisboa e Vale do Tejo,

Πορτογαλία

5/5
Margarida Neves

Μητρική γλώσσα

Πορτογαλικά

Διδάσκει

B1 Πορτογαλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25€ EUR/h

Clare,

Ιρλανδία

5/5
Ornaith Rodgers

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

0 EUR/h

,

Γαλλία

5/5
Ulrike Petzold

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

??? EUR/h

Heredia,

Κόστα Ρίκα

5/5
Josh Mendez

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

10 EUR/h

Athina,

Attiki,

Ελλάδα

5/5
Angeliki Tseliou

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

C1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h
5/5
Constanze Baur

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Stuttgart,

Baden-Wurttemberg,

Γερμανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Γαλλικά

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Rebecca Earl

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Vaucluse,

Γαλλία

Διδάσκει

C1 Αγγλικά

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Masri Suryana

Μητρική γλώσσα

Ινδονησιακά

Jawa Barat,

Ινδονησία

Διδάσκει

A2 Αγγλικά

A1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Mircea Reynders

Μητρική γλώσσα

Ολλανδικά

Bucuresti,

Ρουμανία

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Margarida Neves

Μητρική γλώσσα

Πορτογαλικά

Lisboa e Vale do Tejo,

Πορτογαλία

Διδάσκει

B1 Πορτογαλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Ornaith Rodgers

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Clare,

Ιρλανδία

Διδάσκει

Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Ulrike Petzold

Μητρική γλώσσα

,

Γαλλία

Διδάσκει

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Josh Mendez

Μητρική γλώσσα

Heredia,

Κόστα Ρίκα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Angeliki Tseliou

Μητρική γλώσσα

Athina,

Attiki,

Ελλάδα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

C1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς