Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
5 βρέθηκαν καθηγητές

Lisboa e Vale do Tejo,

Πορτογαλία

5/5
Margarida Neves

Μητρική γλώσσα

Πορτογαλικά

Διδάσκει

B1 Πορτογαλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25€ EUR/h

Clare,

Ιρλανδία

5/5
Ornaith Rodgers

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Διδάσκει

Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

0 EUR/h

,

Γαλλία

5/5
Ulrike Petzold

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

??? EUR/h

Heredia,

Κόστα Ρίκα

5/5
Josh Mendez

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

10 EUR/h

Athina,

Attiki,

Ελλάδα

5/5
Angeliki Tseliou

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

C1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h
5/5
Margarida Neves

Μητρική γλώσσα

Πορτογαλικά

Lisboa e Vale do Tejo,

Πορτογαλία

Διδάσκει

B1 Πορτογαλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Ornaith Rodgers

Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Clare,

Ιρλανδία

Διδάσκει

Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Ulrike Petzold

Μητρική γλώσσα

,

Γαλλία

Διδάσκει

A2 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Josh Mendez

Μητρική γλώσσα

Heredia,

Κόστα Ρίκα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Angeliki Tseliou

Μητρική γλώσσα

Athina,

Attiki,

Ελλάδα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

C1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς