Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
6 βρέθηκαν καθηγητές

,

5/5
Marusha pen

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Διδάσκει

B2 Σλοβενικά

B1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

5/5
Marusha pen

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Διδάσκει

B2 Σλοβενικά

B1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

5/5
Saša Podgoršek

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

50 EUR/h

Bucuresti,

Ρουμανία

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

London,

Ηνωμένο Βασίλειο

5/5
Smitty West

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C1 Δανικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

30 EUR/h

Nijmegen,

Gelderland,

Ολλανδία

5/5
Hans Hermes

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 - 100 EUR/h
5/5
Marusha pen

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

,

Διδάσκει

B2 Σλοβενικά

B1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Marusha pen

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

Διδάσκει

B2 Σλοβενικά

B1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Saša Podgoršek

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Bucuresti,

Ρουμανία

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Smitty West

Μητρική γλώσσα

London,

Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

C1 Δανικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Hans Hermes

Μητρική γλώσσα

Nijmegen,

Gelderland,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς