Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
7 βρέθηκαν καθηγητές

Stuttgart,

Baden-Wurttemberg,

Γερμανία

5/5
Constanze Baur

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Γαλλικά

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

32 EUR/h

Girona,

Girona,

Ισπανία

5/5
Frank Westfelt

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

Punjab,

Πακιστάν

5/5
Adeem Hassan

Μητρική γλώσσα

Ουρντού

Διδάσκει

B1 Γερμανικά

C1 Αγγλικά

C2 Ουρντού

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

7 EUR/h

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

5/5
Marusha pen

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Διδάσκει

B2 Σλοβενικά

B1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 EUR/h

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

5/5
Saša Podgoršek

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

50 EUR/h

Bucuresti,

Ρουμανία

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Nijmegen,

Gelderland,

Ολλανδία

5/5
Hans Hermes

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

20 - 100 EUR/h
5/5
Constanze Baur

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Stuttgart,

Baden-Wurttemberg,

Γερμανία

Διδάσκει

C2 Αγγλικά

B2 Γαλλικά

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Frank Westfelt

Μητρική γλώσσα

Γερμανικά

Girona,

Girona,

Ισπανία

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Adeem Hassan

Μητρική γλώσσα

Ουρντού

Punjab,

Πακιστάν

Διδάσκει

B1 Γερμανικά

C1 Αγγλικά

C2 Ουρντού

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Marusha pen

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

Διδάσκει

B2 Σλοβενικά

B1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Saša Podgoršek

Μητρική γλώσσα

Σλοβενικά

Osrednjeslovenska,

Σλοβενία

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Bucuresti,

Ρουμανία

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Hans Hermes

Μητρική γλώσσα

Nijmegen,

Gelderland,

Ολλανδία

Διδάσκει

C2 Ολλανδικά

C1 Γερμανικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς