Εύρεση των καλύτερων καθηγητών για εσάς...
5 βρέθηκαν καθηγητές

Fira,

Kiklades,

Ελλάδα

5/5
Ifigenia Georgiadou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

29 EUR/h

Fira,

Kiklades,

Ελλάδα

5/5
Ifigenia Georgiadou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

29 EUR/h

Thessaloniki,

Thessaloniki,

Ελλάδα

5/5
George Raptopoulos

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Bucuresti,

Ρουμανία

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h

Athina,

Attiki,

Ελλάδα

5/5
Angeliki Tseliou

Μητρική γλώσσα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

C1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

25 EUR/h
5/5
Ifigenia Georgiadou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Fira,

Kiklades,

Ελλάδα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Ifigenia Georgiadou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Fira,

Kiklades,

Ελλάδα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
George Raptopoulos

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Thessaloniki,

Thessaloniki,

Ελλάδα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Elisabeth Lazarou

Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Bucuresti,

Ρουμανία

Διδάσκει

C2 Γερμανικά

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς

5/5
Angeliki Tseliou

Μητρική γλώσσα

Athina,

Attiki,

Ελλάδα

Διδάσκει

C2 Ελληνικά

C1 Γαλλικά

Ιδιαίτερα μαθήματα

Επιχειρήσεις

Τρόπος λειτουργίας

Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς