Meistä
2017

Kansainvälinen kieltenopetuksen, erikoiskielten ja digitaalisten opetustyökalujen asiantuntijaryhmä käynnisti yhteisvoimin CATAPULT-projektin. Sen nimi on lyhenne sanoista Computer Assisted Training And Platforms to Upskill LSP Teachers (tietokoneavusteista koulutusta ja alustoja erikoiskielten opettajille).

2018

CATAPULT sai rahoitusta Euroopan unionin ERASMUS+-ohjelmasta. Yksi projektin tuotoksista on Linguacop: kieltenopettajien yhteisö, joka on oleellinen osa Linguacop alustaa.

Linguaclick on työkalu, joka yhdistää avoimesti annettuihin tietoihin perustuen kieltenopiskelijat ja -opettajat, jotta opiskelijat voivat löytää toivomiinsa oppimistavoitteisiin, opetusmenetelmiin, erikoistumiseen ja hintaan sopivan opettajan. Linguaclick-työkalun käyttäminen on ilmaista sekä opiskelijoille että opettajille.

CATAPULT-projektiin koostuu viidestä osasta:
Nykytilanteen kartoitus

Tutkimme erikoiskielten opettajien työmarkkinoita korkeamman asteen ja aikuiskoulutuksen osalta ja pyrimme tunnistamaan ammattitaidossa ilmeneviä puutteita

Yleinen kompetenssikehys

Yleinen kompetenssikehys toimii pohjana erityisalojen (LSP) kieltenopettajien koulutusmateriaalille

MOOC

Kaikille avoimet verkkokurssit (MOOCit) opettavat erityisalojen kieltenopettajille sekä LSP didaktiikkaa että digitaalisen teknologian integrointia opetukseen.

LSP opettajayhteisön verkkosivusto

Tarjoamme koulutuksen käyneiden erikoiskielten opettajien käyttöön verkkoympäristön, jossa he voivat mainostaa asiantuntemustaan ja löytää töitä (kasvokkain ja verkossa tapahtuvaa opetusta)

Akkreditointikäytäntö

Tämä varmistaa, että tarjottu koulutus on mahdollisimman laadukasta (MOOC) ja että koulutuksen käyneet erikoiskielten opettajat saavat koulutuksesta todistuksen