Over ons
2017

Een internationale groep van experts op het gebied van taaltraining, talen voor specifieke doeleinden en het gebruik van digitale tools in het onderwijs bundelt hun krachten om het CATAPULT-project op te zetten: computerondersteunde training en platforms om LSP-leraren bij te scholen.

2018

CATAPULT ontvangt subsidie in het kader van het ERASMUS + programma van de Europese Unie. Een van de resultaten is LinguaCoP: een praktijkgemeenschap van taalleraren. Een belangrijk onderdeel van LinguaCoP is de matchingtool Linguaclick.

Linguaclick is een matchingtool die tot doel heeft taalstudenten op een objectieve en transparante manier te koppelen aan de taaltrainers die het beste bij hen passen, qua leerdoelen, methodologie, specialiteit, prijs, etc. Het gebruik van de Linguaclick matchingtool is gratis voor studenten en docenten.

"Het CATAPULT-project omvat 5 outputs: "
Een onderzoek naar de stand van zaken

Om de arbeidsmarkt voor LSP-docenten in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs in kaart te brengen en lacunes vast te stellen in de beroepspraktijk

Een gemeenschappelijk competentiekader

als basis voor een specifieke opleiding voor LSP-leraren

Een MOOC

om taaldocenten die betrokken zijn bij LSP-onderwijs bij te scholen vanuit een dubbel perspectief:
LSP-didactiek en digitale technologie-integratie

Een platform voor de praktijkgemeenschap

waar docenten met een LSP-opleiding zich aan kunnen bieden aan taalstudenten voor online en op locatie onderwijs

Een accreditatieprocedure

Om de kwaliteit van de aangeboden training te garanderen (MOOC) en om certificering aan te bieden aan docenten met een LSP-opleiding