Jak możemy Ci pomóc?

Platforma LinguaClick nie oferuje kształcenia językowego. Umożliwia nauczycielom języków specjalistycznych autoprezentację na użytek potencjalnych uczniów. Nie ma zatem czegoś takiego jak metodyka LinguaClick. Każdy nauczyciel jest autonomicznym fachowcem, używającym swoich własnych metod. Więcej na ten temat można poczytać w indywidualnym opisie każdego z nauczycieli.

LinguaClick gwarantuje, ze informacje na temat nauczycieli zamieszczane na stronie są prawdziwe. Jeżeli usługi oferowane przez jakiegoś nauczyciela odbiegaja od zamieszczonego przez niego / nią opisu, prosimy o informację. Jeżeli lekcje oferowane przez jakiegoś nauczyciela są poniżej Twoich oczekiwań, zmień go! Tu nie ma żadnych zobowiązań!

Możesz, pod warunkiem, że wybrany przez Ciebie nauczyciel takie lekcje oferuje.

Wszyscy nauczyciele, na nasza prośbę, podają minimalną stawkę za godzinną lekcję dla jednego ucznia, online lub tradycyjnie.

Certyfikat CATAPULT obejmuje nauczanie języków specjalistycznych. Otrzymuje go każdy nauczyciel, który ukończył kurs online (MOOC) przygotowany w ramach projektu.