O nas
2017

Międzynarodowa grupa ekspertów w dziedzinie nauczania języków specjalistycznych oraz wykorzystania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w edukacji; pracująca w ramach projektu CATAPULT (Computer Assisted Training And Platforms to Upskill LSP Teachers; w tłumaczeniu: Podnoszenie Kwalifikacji Nauczycieli Języków Specjalistycznych z Wykorzystaniem Narzędzi i Platform Cyfrowych)

2018

CATAPULT otrzymał finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Jednym z wytworów tego projektu jest LinguaCoP: społeczność wymiany dobrych praktyk dla nauczycieli języków obcych. Kluczowym elementem LinguaCoP jest LinguaClick: cyfrowe narzędzie służące wyszukiwaniu nauczycieli według potrzeb ucznia.

Projekt CATAPULT obejmuje 5 wytworów:
Ankieta diagnostyczna

dająca przegląd sytuacji zawodowej nauczycieli języków specjalistycznych na uczelniach i w instytucjach kształcących dorosłych

Wspólne Ramy Kompetencyjne

służące jako podstawa programowa w kształceniu nauczycieli języków specjalistycznych

Kurs online o otwartym dostepie (MOOC)

dla podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języków specjalistycznych w zakresie dydaktyki języków specjalistycznych z wykorzystaniem TIK

Platforma wymiany dobrych praktyk

do wykorzystania przez wykwalifikowanych nauczycieli jezyków specjalistycznych jako giełda pracy

Procedura akredytacyjna

dla zapewnienia najwyższej jakości kształcenia w kursie online oraz jako podstawa certyfikacji nauczycieli z kwalifikacjami